Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Vedení účetnictví (podvojného)
 • Vedení daňové evidence (jednoduchého účetnictví)
 • Příprava podkladů a zpracování účetní závěrky
 • Daňová přiznání k DPH, k dani z příjmu, k dani silniční
 • Poradenství pro začínající podnikatele

Mzdy a personalistika

 • Kompletní vedení personální agendy zaměstnanců 
 • Kompletní zpracování mezd vč.daní, sociálního a zdravotního pojištění
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního pojištění, vč.všech příslušných dokumentů s tím souvisejících např.mzdové listy, pracovní smlouvy, zápočtové listy, ELDP atd.
 • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • Zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • Roční zúčtování daně vybírané zvl.sazbou (srážkové daně )
 • Zastupování na pravidelných kontrolách správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven vč.veškeré komunikace s úřady
 • Poradenství v oblasti mzdové a personální problematiky

Kontaktujte mě